Գինու լաբորատորիա

Թնդություն

Նմուշի քանակը՝ 500 մլ

Խտություն

Նմուշի քանակը՝ 250 մլ

pH

Նմուշի քանակը՝ 50 մլ

Պղտորություն

Նմուշի քանակը՝ 100 մլ

Ընդհանուր թթվություն

Նմուշի քանակը՝ 100 մլ

Ցնդող թթվություն

Նմուշի քանակը՝ 100 մլ

Ծծումբի երկօքսիդ

Նմուշի քանակը՝ 250 մլ

Շաքար

Նմուշի քանակը՝ 250 մլ

Խնձորաթթու

Նմուշի քանակը՝ 200 մլ

Կաթնաթթու

Նմուշի քանակը՝ 200 մլ

Կիտրոնաթթու

Նմուշի քանակը՝ 200 մլ

Գինեթթու

Նմուշի քանակը՝ 200 մլ

Ասկորբինաթթու

Նմուշի քանակը՝ 200 մլ

Քացախաթթու

Նմուշի քանակը՝ 200 մլ

Գլյուկոնաթթու

Նմուշի քանակը՝ 200 մլ

Քլորիդներ

Նմուշի քանակը՝ 250 մլ

Անտոցիաններ

Նմուշի քանակը՝ 250 մլ

Կատեխիններ և Ֆենոլներ

Նմուշի քանակը՝ 500 մլ

Կալցիում

Նմուշի քանակը՝ 250 մլ

Պղինձ

Նմուշի քանակը՝ 250 մլ

Գունային կայունություն

Նմուշի քանակը՝ 500 մլ

Բյուրեղային կայունություն

Նմուշի քանակը՝ 250 մլ

Սպիտակուցային կայունություն

Նմուշի քանակը՝ 200 մլ

Կալցիումական կայունություն

Նմուշի քանակը՝ 250 մլ

“Խմորման փաթեթ”

Թնդություն, մանրադիտակային զննում, ցնդող թթվություն, խնձորաթթու, շաքար

 

Նմուշի քանակը՝ 500 մլ

“Խորացված փաթեթ”

Թնդություն, քացախաթթու, pH, ընդհանուր թթվություն, ծծումբի երկօքսիդ (ազատ և ընդհանուր), շաքար

Նմուշի քանակը՝ 500 մլ

“Ամսեկան փաթեթ”

pH, ընդհանուր թթվություն, 
ծծումբի երկօքսիդ (ազատ և ընդհանուր), ցնդող թթվություն, մանրադիտակային զննում

 

Նմուշի քանակը՝ 500 մլ

Փաթեթ “Շշալից”

Թնդություն, ընդհանուր թթվություն, ցնդող թթվություն, ծծումբի երկօքսիդ (ազատ և ընդհանուր), սպիտակուցային, գինեքարային, կալցիումական, գունային կայունություն, մանրադիտակային զննում, գունային ինդեքս  

Նմուշի քանակը՝ 500 մլ

Փաթեթ “Կայունություն”

Սպիտակուցային կայունություն, գինեքարային կայունություն, կալցիումական կայունություն, գունային կայունություն

 

Նմուշի քանակը՝ 500 մլ

Փաթեթ “Խնդիրներ”

Գինու զգայաբանական գնահատում, խնդրի նույնականացում, մշակման խորհրդատվություն

 

Նմուշի քանակը՝ 1000 մլ

Փաթեթ “Սպիտակուցային կայունություն”

 Սոսնձանյութի չափաբաժնի որոշում, սպիտակուցային կայունության որոշում

 

Նմուշի քանակը՝ 1500 մլ

Փաթեթ “Բյուրեղային կայունություն”

Սոսնձանյութի չափաբաժնի որոշում, բյուրեղային կայունության որոշում

 

Նմուշի քանակը՝ 1500 մլ